Gaularseminaret: Kva verdiar ligg i ting-historia

Dato og sted

Dato: 
Tysdag, november 5, 2013 - 09:30
Addresse: 
Åmot gard
I november går Gaularspelet, Gulatinget og Sogn og Fjordane fylkeskommune saman om eit seminar på Åmot gard om ting-historia. Søkelyset blir sett på kva dei gamle tinga har betydd for historia og ikkje minst kva innverknad dei har hatt på nyare historie og lovgjeving. Dette er svært aktuelt i samband med 1814-jubileet og Grunnlova som då blei til, og Gulatinget vil få ein sentral plass i jubileumsmarkeringa neste år.I kva grad er Gulatingslova sin verdiar gyldige i dag? I denne samanhengen vil vi òg sjå på framveksten av demokratiet i Sogn og Fjordane.

I denne dagskonferansen vil Gulatingsprosjektet ha ein sentral plass, men òg historieprosjektet som no er i gang. I

Sjå heile programmet i vedlegget.

Der kan du òg melde deg på.

Site developed by S. M. Bjørklund